تبلیغات
پوپک - زن جلـــــــوه زیبایی بی حــد خداونـــد استـــــ.
زن شیــــطان نیستـــــ..
زن جلـــــــوه زیبایی بی حــد خداونـــد استـــــ...
میل انسان به بقـــــــا
میل انسان به زندگــــــــــی
میل انسان به زیبا پرستــــــــــی
میل انسان به انســـــــــــــــــــــــــان
زن شیطان نیستـــــــ...
گوشه ای از هـــنر آفریــــنش استـــــــ.....
زن..عــــشق استــــــ....
یكــــ سرمایه ابــدی در جــــهان
خلاصـــه تمام مهربانـــــی های دنــــیا....
چشمهایتـــــــ را كه پاكــــــ كنی از تمام هــوس هــا
نــــاز یكـــ زن را جوهر زنانگی او میبینی،نه نیــــاز مردانگـــی خــود....


تاریخ : دوشنبه 12 خرداد 1393 | 10:44 ق.ظ | نویسنده : پوپک ایران | نظرات

  • سامان | اخبار | خرید اینترنتی