تبلیغات
پوپک - دلم کمی کودکی میخواهـــــد...

دلم کمی کودکی میخواهـــــد...

کمی بچگــــی،بی تکلفـــی،بی نگرانی برای فـــــردا...

دلم کمی خنــــده میخواهد،نه لبخــــــند

خنــــده ای بی پروا همچون پرواز بادبادک در بــــــــاد،قهقهــــــــــــه های ناب کودکانه...

دلم مشق شب میخواهـــــد با خمیازه های پــــی در پـــــی..

دلم یک تکــــــه گچ میخواهد از پای تخته سیـــــــاه...

دلم میخواهد بدوم و بــــدوم و بدوم تا همپــــــای باد شوم و به همه جا ســــــرک بکشم،

حتی کوچکترین روزنه ی وجــــودی آدمهــــــــــا....

دلم کمی آرامـــــــش،کمـــــی....دلـــــــــــــم کمی فریــــــــــــــــــــاد میخواهد...

اندکی فقـــــــــط...اندکی کودکــــــــــــی میخواهم....

تاریخ : سه شنبه 13 خرداد 1393 | 10:24 ق.ظ | نویسنده : پوپک ایران | نظرات

  • سامان | اخبار | خرید اینترنتی